Naša zodpovednosť

Ochrana životného prostredia

Naša výsadbová základňa používa prírodné organické hnojivo a výrobný závod má moderné zariadenie na likvidáciu odpadových vôd, ktoré spĺňa akceptačné normy ochrany životného prostredia.

Inovácia

Spolupracujeme s čínskymi odborníkmi vo vedeckých výskumných ústavoch na vývoji nových druhov epimédia s vysokou čistotou icariínu.

Školenie a podpora

Vďaka našej ponuke školení pre našich zamestnancov zabezpečujeme, aby naši zamestnanci boli dobre vyškolení na svoju prácu a boli úspešní v tom, čo robia.

zamestnancov

Všetci zamestnanci počas výroby nosia masky a ochranný odev.Venujte pozornosť zdraviu zamestnancov a každý rok zabezpečte fyzické vyšetrenie.

Sociálna zodpovednosť

Drotong dbajte na spoločenskú zodpovednosť.Darovali sme zemetrasenie, darovali chudobným ľuďom čínske bylinky, darovali ochranné materiály pre COVID-19 atď. Vždy prevezmeme spoločnú zodpovednosť za obavy spoločnosti.


Nechajte svoju správu:

Tu napíšte svoju správu a pošlite nám ju.