asdadas

Newyddion

1.Resveratrol, diabetes, a gordewdra

Mae mwy nag un rhan o dair o oedolion yr Unol Daleithiau yn dioddef namau ym metabolaeth glwcos.Mae'r namau hyn yn cynnwys ymwrthedd inswlin, diffygion mewn secretiad inswlin, nam ar signalau derbynnydd inswlin, anallu i ddefnyddio braster ar gyfer egni, aflonyddwch cysylltiedig mewn proffiliau lipid, a mwy o cytocinau pro-llidiol.Mae Resveratrol yn gwella sensitifrwydd inswlin, goddefgarwch glwcos, a phroffiliau lipid mewn pobl ordew neu annormal yn fetabol.Dangoswyd bod Resveratrol yn lleihau crynodiadau glwcos ymprydio ac inswlin, yn gwella HbA1c, yn cynyddu HDL, ac yn lleihau colesterol LDL a gorbwysedd.Canfuwyd bod Resveratrol yn gwella gweithgaredd synwyryddion metabolig, gan gynnwys SIRT1 a kinase protein-activated AMP

obesity2

Mae resveratrol yn ffytoalecsin, sylwedd sy'n cael ei gynhyrchu gan rai rhywogaethau o blanhigion ar safleoedd pla pathogenau.Mae'n gweithredu trwy atal twf bacteria neu ffyngau, sydd wedi codi'r cwestiwn sut y gallai resveratrol effeithio ar dwf celloedd ewcaryotig ac ymlediad.Canfuwyd bod Resveratrol yn atal twf ac amlhau mewn nifer o linellau celloedd canser dynol, gan gynnwys y fron, y colon, yr afu, y pancreas, y prostad, y croen, thyroid, celloedd gwyn y gwaed a'r ysgyfaint.Yn gyfan gwbl, dangoswyd bod resveratrol yn atal cychwyn, hyrwyddo a dilyniant canser.


Amser postio: Gorff-07-2022

Gadael Eich Neges:

Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom.